Het Boekenweekgedicht van Tsead Bruinja is er al in het Fries, Nederlands, Achterhoeks en nu ook Gronings. Jan Glas vertaalde het gedicht en leest het voor.