Het Boekenweekgedicht van Tsead Bruinja is er al in het Fries, Nederlands, AchterhoeksGroningsDrentsZuid-Afrikaans, Maastrichts en nu ook in het Helmonds. Hettie Marzak vertaalde het gedicht en leest het voor.