De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Frans Kellendonkprijs 2023 toegekend aan Joost de Vries.
De Commissie van voordracht schrijft onder andere:

Joost de Vries (1983) kwam met zijn debuutroman Clauzewitz (2010) met veel lef de Nederlandse literatuur binnen. Zijn thema week sterk af van wat gebruikelijk was en is in de Nederlandse romankunst. In deze roman kon je de contouren zien van het tragische levensgevoel dat ook het latere werk van De Vries kenmerkt. Zijn personages zijn op de vlucht voor zichzelf en ontkennen dat. Wat dit betreft hoort De Vries’ werk tot de grote traditie van de Romantiek. Zijn romans spelen zich vaak af rondom de mythes en verhalen die over belangrijke historische gebeurtenissen en figuren rondzingen.

Al zijn thema’s keren terug in de essays van De Vries, zijn gehele oeuvre vormt een sterke eenheid. Ook in zijn essays thematiseert hij de onmogelijkheid zichzelf te engageren en het toch steeds terugkerende verlangen om dat wel te doen. Dit is de kern van zijn schrijverschap.

De Vries is een controversieel schrijver, wat dit betreft is zijn werk verwant aan dat van Frans Kellendonk, ook Kellendonk verweet men een te sterk intellectuele aanpak. Een tekst van Joost de Vries herkent men uit vele anderen. Hij hanteert een schrijftoon die uiterst geschikt is om het debat rondom literatuur en maatschappij te prikkelen en voort te zetten.

Onno Blom, Kees ‘t Hart en Sanneke van Hassel vormden de Commissie van voordracht. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 5.000.