De universiteitsbibliotheek van Leiden heeft voor het eerst de Leiden Leest-maand georganiseerd. Een mooi initiatief, alleen ontdekte studente Romy van den Akker dat de keuze die de bibliotheek nogal eenzijdig is.

Wie dat dan zijn? Nou, Harry Mulisch, Boudewijn Büch, Willem Bilderdijk, Jan Wolkers, Maarten ’t Hart, F. Bordewijk, Frans Kellendonk, Karel van het Reve, F.L. Bastet en Ilja Leonard Pfeijffer, van wie laatstgenoemde met zijn vijfenvijftig jaar de jongste van het gezelschap is.

Opvallend genoeg bestaat het programma enkel uit de witte heren van de literatuur. Het is tekenend dat de UB, die als bron van kennis middenin de maatschappij zou moeten staan, anno 2023 alleen maar witte, mannelijke en voornamelijk heteroseksuele Leidse ‘iconen’ weet te bedenken.

Over dat ‘voornamelijk heteroseksuele’ valt nog wel wat af te dingen, maar dat er geen enkele vrouw op de lijst voorkomt, is inderdaad nogal opmerkelijk. Van den Akker heeft daarom een aanvullende lijst gemaakt.

Lees het hele artikel van Romy van den Akker op de site van Mare.

(foto van de site van de Leidse UB)