Deze week hield Elsbeth Etty, staand voor het Multatuli Museum, een pleidooi om het monument op te nemen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker staat er sinds deze week terecht op. In haar straatcollege voor de studenten van Jacqueline Bel benadrukte ze de historische betekenis van Multatuli. Daarnaast gaf ze zijn betekenis aan voor zichzelf ‘Als puber werd ik dankzij het lezen van Multatuli’s ideeën feminist en durfde ik me te verzetten tegen de wijze waarop meisjes tot ver in de twintigste eeuw werden opgevoed tot afhankelijkheid.’ Maar ook jonge schrijvers als Lale Gül zien in hem ‘een inspiratiebron […] voor de emancipatiestrijd van meisjes en vrouwen die zich willen ontworstelen aan de seksistische normen en waarden waarin hun milieu hen gevangenhoudt.’

Het geboortehuis van Multatuli in de Korsjespoortsteeg moet dus ook op de Werelderfgoedlijst: ‘Al was het maar om de verbeelding te prikkelen van generaties scholieren, studenten en belangstellenden.’

In het NRC van vandaag staat de bewerkte tekst van dit straatcollege.

(foto: via de Facebookpagina van Jacqueline Bel)