Joke Van Caesbroeck (1987) droeg voor uit haar werk op de Nacht van de Poëzie.