De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Prijs voor Meesterschap 2024 toegekend aan dichter Miriam Van hee. De Prijs voor Meesterschap is een oeuvreprijs die een keer in de vijf jaar toegekend. De prijs bestaat uit een object en oorkonde. Uit het juryrapport:

De Commissie voor Schone Letteren is unaniem in haar keuze dichter Miriam Van hee voor te dragen voor de Prijs voor Meesterschap op grond van de levenslange toewijding aan de poëzie, het sensitieve raffinement van de gedichten en de stelselmatige verdieping van thema’s zoals vergankelijkheid, melancholie, beweging versus stilstand, thema’s en motieven waaraan ze in elk van haar bundels vormgeeft.

Klik voor het hele rapport hier

De jury bestond uit Hanneke van Eijcken, Lies Van Gasse, Pia de Jong, Yves T’Sjoen en Kester Freriks (voorzitter).