Een zwerftocht per canto ‘De ware vrijheid luistert naar de wetten,’ schreef Jacques Perk in een sonnet. René Huigen moet dezelfde gedachte hebben gehad, toen hij besloot om een epos