Vandaag werd bekend dat H.J.A. Hofland de P.C. Hooft-prijs 2011 voor zijn gehele oeuvre ontvangt. Dit jaar moest de winnaar een essayist zijn. Henk Hofland schreef romans, vele essaybundels, maar is vooral bekend van zijn overpeinzingen als S. Montag. Eerder ontvingen Sem Dresden (2002), Frédéric Bastet (2005) en Abram de Swaan (2008) de literaire prijs voor hun essayistiek. Hofland zal de prijs volgend jaar zomer tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig Museum in ontvangst nemen.

Vorig jaar ging de gerenommeerde literaire prijs naar Charlotte Mutsaers voor haar prozawerk. De P.C. Hooft-prijs geldt als de belangrijkste Nederlandse literaire prijs. Aan de bokaal is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De jury bestond dit jaar uit Abram de Swaan, Jaap Goedegebuure, Marja Pruis, Sijbolt Noorda en Henk van Os. Over het werk van Hofland schreef de jury: ‘Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel sprezzatura én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild.’

Het nieuws stond eerder op Twitter dan op enig andere website.