Erg lang heeft hij er niet van kunnen genieten. De Tzum-beker voor de mooiste zin die gisteren is uitgereikt aan Peter Buwalda is later op de avond alweer zoekgeraakt. Bij het verlaten van de trein liet de schrijver een oranje tas van bibliotheek achter met daarin de beker en twee romans (van Derwent Christmas en ondergetekende). Op de beker staat duidelijk geschreven dat deze toebehoort aan Peter Buwalda.

De schrijver belt nog met Gevonden Voorwerpen. Eerlijke vinders mogen ook de redactie mailen.