De nieuwsbrief van het DBNL geeft zoals gewoonlijk weer een schatkamer aan nieuwe gedigitaliseerde boeken weer. Dit keer zijn de Verspreide brieven van en aan Menno ter Braak opgenomen. Je blijft grasduinen in de brieven, want iedereen die destijds van belang was in de Nederlandse letteren correspondeerde wel met Ter Braak: collega-schrijvers, uitgevers, journalisten. Ook jonge schrijvers die graag wilden publiceren schreven brieven aan Ter Braak. Zo ook Fred Batten (1910-1980) die een brief terugkreeg met opmerkingen van andere Forum-redactieleden. Batten was niet echt blij:

Mijn instinct of mijn ‘jeugd’ verzet zich het meest tegen de gesouligneerde afkeer van den heer Vestdijk. De heer Vestdijk ziet mij aan voor een gevorderd schrijver-met-periphrases en met een geforceerd litterair ‘peil’. Ik vond ’t juist prettig die ‘periphrases’ grootendeels te hebben verloren en zoo ongeforceerd mogelijk mijn hulpeloosheid te hebben ‘gestyleerd’ in een verhaal. Verder schijn ik ‘vaag’ te zijn. Ik vertik ’t natuurlijk om ‘concreter’ te zijn, zoo als de heer Vestdijk verlangt. Op die ‘concrete’ manier zou ik vervallen in de realistische lasterstijl van iemand, die zelfs de stank van zijn complex aandàchtig belicht. Dat die periode in het stuk een verstaanbaar commentaar heeft gekregen, was voor mij eigenlijk de hoofdzaak. Verder is mijn eenige trots nog steeds, dat ik al schrijvend aan het spuug-en-zaadrealisme ontkwam, dat mijn leeftijdgenooten – mits gevuld met ‘ideeën’ – nog steeds interesseert, maar ook dat ik mij met gemak verwijderde van de opstelletjes en den geest van den gemiddelden Hollandschen student – (de arrivé na zijn candidaatsexamen). De ‘noodelooze periphrases’, waarvan de heer Vestdijk er één noemt, zou ik nog kunnen veranderen, als ik ze met blauw en rood potlood had zien staan (wat is noodeloos en wat is precies periphrases?), het peil van het verhaal kan ik onmogelijk veranderen, dat peil heb ik nu eenmaal niet geforceerd. Concreter kan ik om allerlei redenen nu niet meer zijn.

Op de website www.mennoterbraak.nl zijn de brieven ook in hun oorspronkelijke vorm te zien.