De Gids zal acht keer per jaar verschijnen als aparte bijlage bij De Groene Amsterdammer (zie hier). De oplage van De Gids zal daardoor vertwintigvoudigen. Het zat er al een tijdje aan te komen. In 1937 concludeerde Prof. Dr. G.A. van Poelje naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van De Gids het volgende in De Groene Amsterdammer.