Komende vrijdag, 3 februari, wordt de verhalenbundel Vrouwen en ik eerst gelanceerd in boekhandel Van Gennep te Rotterdam (om half zes), maar vandaag al vond de voorpremière plaats op de burelen van uitgeverij Passage in Groningen. Dik twintig man waren afgekomen op deze middag. Karel ten Haaf ondervroeg Tzum-medewerker Daniël Dee over zijn overgang van poëzie naar proza en constateerde en passant dat de prozagedichten in zijn vorige bundel al de eerste aanzetten tot verhalen vormden. Volgens Dee is die overstap geleidelijk gegaan: Vrouwen en ik eerst is het resultaat van werk van de afgelopen jaren.

Het omslag van de verhalenbundel is een hommage aan de typografische bundels die Jan Wolkers altijd liet ontwerpen voor zijn romans. Er vielen Ten Haaf twee zaken op in de verhalenbundel. Ten eerste komen er nogal wat mannen in voor die krachtig plassen en ten tweede passeren er nogal veel ‘freaks of nature’ de revue (die twee zaken hebben weer niets met elkaar te maken). Dee verklaarde een voorliefde te hebben voor datgene wat afwijkt van het normale. De flaptekst meldt dan ook:

Het is toch wat met mannen. Ze zijn wereldvreemd en niet in staat om mee te draaien in deze hectische maatschappij of zelfs in een eigen verzonnen universum. Komt er eens een gelegenheid iets goeds te doen of goed te maken, dan mislukt dat weer glansrijk. Althans: zo gaat het in de verhalen in Vrouwen en ik eerst.

Daniël Dee – Vrouwen en ik eerst. Passage, Groningen. 152 blz. €16,90