Achterstallig prijzennieuws: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft eergisteren bekend gemaakt dat Merijn de Boer de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2012 wint met zijn verhalenbundel Nestvlieders (. De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs is een aanmoedigingsprijs voor jong literair talent. De winnaar ontvangt €7500,-

De kracht van Nestvlieders schuilt vooral in de volstrekt eigen sfeer die de verhalen beheerst. Om die te karakteriseren schieten woorden als ‘vervreemdend’ en ‘onheilspellend’ tekort. De verhalen worden bevolkt door personages die ondoorgrondelijk blijven, zowel voor de lezer als voor de andere verhaalfiguren.

De Kruyskamp-prijs 2012 toegekend aan Veerle Fraeters, Frank Willaert en Louis Peter Grijp voor de editie van Hadewijchs Liederen (Historische uitgeverij). Thomas von der Dunk kreeg voor zijn boek Een Hollands heiligdom (Bert Bakker) de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2012. De prijzen worden op 9 juni uitgereikt.