Vorige week ontstond er enig rumoer over het vermeende plagiaat dat Jos Joosten ontdekte in een boekje van criticus Elsbeth Etty. Onhandige passages, maar echt grootscheeps plagiaat kun je het niet noemen. Op De Contrabas werden er maar liefst zes stukken aan gewijd. In stukje twee trekt Bart FM Droog van leer. Hij heeft de plagiaatstukken zelfs naast elkaar gezet. Niet op De Contrabas maar op de site van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie (terwijl de stukken toch niet over poëzie gaan). En zie: grote overeenkomsten! Droog:

Van Wikipedia heeft ze een passage van de Menno ter Braak-pagina gecopypasted en daarna licht geretoucheerd; uit Journalistieke cultuur in Nederland (2002) van Van Dijk en Janssen heeft ze twee alinea’s vrijwel letterlijk overgenomen en miniem veranderd. Zonder bronvermelding. En dat heet inderdaad… plagiaat.

Gelukkig noemt de Nederlandse Poëzie Encyclopedie wel de bronnen op die ze gebruikt. Toch kun je je afvragen of ze heel veel meer doen dan copypasten. Neem bijvoorbeeld de pagina van Gerrit Komrij waar Bart FM Droog een foto van Komrij neerzet die alleen maar bedoeld kan zijn om Komrij te kijk te zetten. Op deze pagina zien we het levensverhaal van Komrij. Leggen we die pagina naast de site van de Koninklijke Bibliotheek dan valt op dat er niet heel veel veranderd wordt aan de basistekst. Meestal zet hij ‘In’ voor het jaartal en herformuleert hij de zin licht. Zo wordt het wel helemaal zijn tekst. ‘© Bart FM Droog, 2012’ zet Droog onder zijn stuk.

Hoe zou dat zitten bij de rest van de site? De Nederlandse Poëzie Encyclopedie ontving een startsubsidie van €6.250,- van het Nederlands Letterenfonds.