In februari verscheen er op Neerlandistiek een groot stuk van Rudolf Dekker waarin hij Jan Paul Schutten van plagiaat beschuldigde. Nogal merkwaardig, omdat Schutten in zijn boek Schaduwleven Dekker uitgebreid bedankt.

Bart FM Droog dook op Reporters Online wat verder in de materie en bekijkt puntsgewijs de ‘misleidende informatie’ van Rudolf Dekker. Hij concludeert dat Schutten alle reden heeft ‘om een aanklacht wegens laster tegen Dekker in te dienen. Deze heeft opzettelijk onwaarheden over Schutten gepubliceerd, op een goed bezocht online periodiek.’

Jan Paul Schutten is opgelucht: