Deze week schreef Koen Schouwenburg een recensie over Doctor Faustus van Thomas Mann. De heruitgave van het boek is onlangs verschenen in de Perpetua-reeks van uitgeverij Athenaeum. Van de uitgeverij mogen we een exemplaar van het boek ter waarde van €34,95 verloten onder onze lezers. Om in aanmerking te komen voor het gratis boek, dient u een zin in te zenden voor onze nominatielijst voor de Tzum-prijs.

Voorwaarden:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2011 (geen eigen beheer-uitgaven).

– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan 1 zin inzenden.

– Inzendingen voorzien met het citaat en bladzijdenummer te vermelden.

– De deskundige jury (redactie Tzum.info) mag zelf ook zinnen toevoegen. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.

– Vermeld uw eigen naam en adres. Uw naam wordt ook genoemd als inzender bij de nominatie.

(Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.)

Om in aanmerking te komen voor het exemplaar van Thomas Mann: de einddatum van deze actie is 30 juni (nomineren voor de Tzum-prijs blijft mogelijk tot 31 augustus). De jury behoudt zich altijd het recht voor om zinnen af te keuren.

U kunt Doctor Faustus van Thomas Mann ook gewoon kopen in onze webshop:

Webwinkel