Op 23 augustus zullen alle mensen die ‘Aan Rika’ uit het hoofd kunnen opzeggen een glas wijn aangeboden krijgen van Arnon Grunberg. Het gedicht ‘Aan Rika’ van Piet Paaltjens is een echte klassieker uit de Nederlandse literatuur, maar te weinig mensen kennen nog een gedicht uit hun hoofd. Om daar verandering in aan te brengen is Arnon Grunberg begonnen met dit initiatief.

Op 8 juni schreef Grunberg dat hij geïnspireerd was door een groep New Yorkers dat elke dag hetzelfde gedicht las, totdat iedereen het gedicht uit het hoofd kende. Daarna dronk men een glas wijn en koos men een ander gedicht.

Op zijn vaste plek op de voorkant van de Volkskrant nodigt Grunberg vandaag de lezers nogmaals uit om mee te doen. Iedereen kan zich opgeven door een mail te sturen naar haverschmidt.aanrika@gmail.com.

Voor mensen die nog moeten beginnen zie hieronder het gedicht:

Aan Rika

Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart

Gezeten in een sneltrein, die de trein

Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.

De kennismaking kon niet korter zijn.

En toch, zij duurde lang genoeg om mij,

Het eindloos levenspad met fletse lach

Te doen vervolgen. Ach! geen enkel blij

Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.

Waarom hebt gij van dat blonde haar,

Daar de englen aan te kennen zijn? En dan,

Waarom blauwe ogen, wonderdiep en klaar?

Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan!

En waarom mij dan zo voorbijgesneld,

En niet, als ’t weerlicht, ’t rijtuig opgerukt,

En om mijn hals uw armen vastgekneld,

En op mijn mond uw lippen vastgedrukt?

Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?

Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn,

Dan, onder hels geratel en gestamp,

Met u verplet te worden door één trein?