Als het aan het stadsbestuur van Groningen ligt dan stopt men met de toekenning van de Hendrik de Vriesprijs. Dat staat althans te lezen in de concept cultuurnota van enkele maanden geleden. De tijding staat op de allerlaatste bladzijde:

Ondanks het belang van de naamgever voor de stad stoppen we met de Hendrik de Vriesprijs. De prijs sorteert te weinig effect als het gaat om talentontwikkeling en de landelijke uitstraling van Groningen.

De Hendrik de Vriesstipendia (die jaarlijks wordt uitgereikt, alternerend aan jonge schrijvers en kunstenaars) blijven wel bestaan. De vijfjarige Hendrik de Vriesprijs (€15.000) werd voor het laatst gegeven aan Hans Aarsman. Het klopt dat de prijs weinig aanzien had, daarvoor was de frequentie te laag en waren de criteria voor de toekenning te vaag. Tot nu toe zijn er vanuit de politieke partijen in Groningen weinig protesten gehoord tegen de stopzetting van de prijs.

De Hendrik de Vriesprijs werd voor het eerst uitgereikt aan de dichter/kunstenaar zelf bij diens vijftigjarige verjaardag in 1946. Op onregelmatige tijden werd de prijs opnieuw uitgereikt. Na 1970 verdween de prijs, maar deze werd in 1986 opnieuw ingesteld. Bij de eerste nieuwe uitreiking aan Bert Schierbeek was de negentigjarige naamgever van de prijs zelf ook aanwezig.

De Hendrik de Vriesprijs ging naar:

2011 – Hans Aarsman

2006 – Toon Tellegen, voor gehele oeuvre

2001 – Gerardjan Rijnders, voor gehele toneel-oeuvre

1996 – Jan Wolkers, voor gehele oeuvre

1994 – C.O. Jellema, voor Gedichten, oden, sonnetten

1990 – Willem Wilmink, voor gehele oeuvre

1986 – Bert Schierbeek, voor gehele oeuvre

1970 – Lidy van Eijsselsteijn, voor gehele oeuvre

1964 – Simon van Wattum, voor gehele oeuvre (zie foto van uitreiking)

1960 – Belcampo, voor gehele oeuvre

1958 – Ab Visser, voor gehele oeuvre

1956 – Jan Boer, voor zijn dicht- en prozawerk in de Groninger streektaal

1954 – Josef Cohen, voor gehele oeuvre

1950 – J.B. Charles, voor Zendstation, De Poppen, Volg het spoor terug

1948 – Koos Schuur, voor Herfst, hoos en hagel

1946 – Hendrik de Vries