Overvloed

In de naslaap waad ik langzaam water

in. Dat doe ik nooit. Als ik me druipend

afvraag wat ik hier te doen sta verrijs jij.

Met het jonge slanke lichaam dat ik ken

van oude foto’s, gekartelrand en al, maar

met het hoofd dat ik zo zachtjes streelde

toen je bijna aan je laatste adem. Weet je

nog? Je glimlacht. “Wat krijgen we nou?

Jij gaf toch helemaal niets om zwemmen,

jongen?” zeg je. En je drukt me nat tegen

je borst die zo op de mijne lijkt. “Dag pa,”

zeg ik. “Dag papa, Waar ben je al die tijd?”

Bert Bevers

Bert Bevers (Bergen op Zoom, 1954) werkt en woont reeds sedert de vorige eeuw in Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen. Gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen en literaire tijdschriften. Af en toe (zoals bijvoorbeeld tijdens Dichters in de Prinsentuin) leest hij voor uit eigen werk. Zijn meest recente bundel is Arrondissementen. Komend voorjaar verschijnt Zolang het hart zegt dat het klopt – Gedichten 1997-2012. Bert Bevers onderhoudt verschillende blogs, die te ontsluiten zijn via www.bertbevers.com

(foto: Daam Noppe)