Annette Portegies (Querido) vindt dat Peter Drehmanns ‘onredelijke verwachtingen’ heeft, aldus een stuk in NRC vandaag. Maandag schreef Drehmanns voor De Volkskrant een stuk over het uitgeefklimaat in Nederland waarin hij tot de conclusie kwam dat ‘ongemakkelijke boeken van allerminst sexy auteurs (…) niet langer welkom’ zijn. Ook Drehmanns voelde zich niet langer welkom bij Querido, maar:

Drehmanns is niet de wacht aangezegd, zegt Querido-uitgever Annette Portegies. Wat er wel gebeurd is: Drehmanns’ redacteur had in korte tijd twee manuscripten van hem ontvangen die ze niet goed genoeg vond. ‘Peter Drehmanns levert soms sterke en soms zwakke manuscripten in. De sterke wil Querido graag uitgeven,’ aldus Portegies. ‘Zijn redacteur heeft hem gezegd dat het onredelijk is te verwachten dat hij zonder meer elk jaar een boek kan uitbrengen. Er zijn immers méér auteurs wier boeken door middel van interne subsidiëring tot stand moeten komen en die ook graag gepubliceerd willen worden.(…) Literaire uitgevers geven ook commerciële boeken uit waarvan de literaire kwaliteit niet het belangrijkste criterium is – daarin heeft Drehmanns ‘ronduit gelijk’.