Naar aanleiding van het stoppen van Literaire debuten door het onrechtmatig gebruik maken van portretten bij recensies schreef Hans Bousie in een column in Boekblad dat het onbetaald gebruik maken van portretfoto’s bij rencensies soms geoorloofd zou kunnen zijn: ‘Een beroep op citaatrecht kan alleen slagen als het citaat noodzakelijk is. Nee, het hoeft slechts functioneel zijn, noodzaak is niet vereist.’ Volgens Pictoright is dat een te ruime opvatting van het citaatrecht:

Sommigen lijken van mening dat je bij een bepaald artikel of betoog over een bepaald onderwerp altijd een foto over dat onderwerp mag plaatsen. Dat is een misverstand. Als je een artikel schrijft over president Obama, dan kun je daar niet zomaar een willekeurige foto van hem bij plaatsen. Dat doet namelijk afbreuk aan de normale exploitatie van die foto door de fotograaf of door het fotopersbureau. Dat is ook logisch. Zou deze vorm van gebruik onder het citaatrecht vallen dan zouden de kranten binnen de kortste keren vol staan met afbeeldingen waar ze geen vergoeding voor hoeven te betalen. (…) Citaatrecht bestaat niet om de fotograaf buiten spel te zetten.

In een perspbericht liet Hans Vervoort vandaag weten dat Literaire debuten nu toch echt stopt en doorgaat als rubriek van The PostOnline. Daarnaast hoopt Vervoort :

(…) een bodemprocedure op gang te brengen die voor mijzelf weliswaar geen belang meer heeft, maar die voor de boekenmarkt en de fotografen helderheid kan scheppen. Het gratis mogen plaatsen van auteursfoto’s bij artikelen over die auteur kan van grote invloed zijn op de mogelijkheid van literaire websites, blogs en sociale media om schrijvers snel bekendheid te geven, wat voor debutanten cruciaal is. Ook voor fotografen is helderheid beter dan de huidige situatie. Ze zullen dan voor de foto-opname een hoger honorarium moeten vragen, maar zijn daarna verlost van het opsporen van illegale kopieën van hun werk. Ik heb particulier 5000 euro beschikbaar gesteld, wat denkelijk te weinig is. Mochten uitgevers of andere betrokkenen bij willen dragen aan de kosten van zo’n proces dan kunnen ze contact met mij opnemen.