Voordracht van H.H. Ter Balkt tijdens De Wintertuin op 14 november 1999. Met muzikale begeleiding.