Handschoenengevechtje in columnistenland. Afgelopen zaterdag schreef Peter Middendorp, columnist van de Volkskrant een stuk over collega-columnist Rob (‘Robbie’) Hoogland van de Telegraaf. Hij was de columnist tegengekomen in de stationshal Amsterdam Centraal en observeert hem van een afstandje.

Rob Hoogland reageert vandaag in zijn column. Hij heeft in de gaten dat hij door een ‘morsig ogende man van een jaar of twee-, drieënveertig’ wordt aangestaard. Vervolgens krijgt Middendorp zijn observatie per kerende post, maar met de nodige ironie, terug.

We zien uit naar een vervolg.