Drie ongepubliceerde verhalen van J.D. Salinger zijn op internet gezet nadat ze in papieren vorm waren geveild op eBay. De verhalen brachten net geen 110 dollar op, vermeldt de website Mashable. De teksten zijn getiteld ‘Untitled or Paula’ (1941), ‘Birthday Boy’ (1946) en ‘The Ocean Full of Bowling Balls’ (geen datum). In het ongedateerde verhaal komt een personage (Kenneth Caulfield) voor dat ook te vinden is in The Catcher in the Rye, het bekendste werk van Salinger.

De verhalen zijn niet geheel onbekend en waren al in te zien bij de universiteitsbibliotheken in Princeton en Texas voor onderzoeksdoeleinden. Salinger had teksten gedoneerd aan de wetenschap, maar een voorwaarde daarbij was dat ze niet eerder dan vijftig jaar na zijn dood – dat betekent na 2060 – mogen worden gepubliceerd.

Kenneth Slawenski, kenner van Salingers werk, denkt dat de online geplaatste teksten authentiek zijn:

While I do quibble with the ethics (or lack of ethics) in posting the Salinger stories, they look to be true transcripts of the originals and match my own copies.

De vraag is hoe de verhalen op deze manier hebben kunnen opduiken en ook is het nog onbekend wat er nu verder mee gaat gebeuren.