Meer dan vijftig jaar na zijn laatste officiële publicatie (het verhaal ‘Hapworth 16, 1924’, verschenen in 1965) staan er nieuwe uitgaven op stapel van J.D. Salinger, de schrijver van The catcher in the rye. Tot zijn dood in 2010 is hij stug door blijven schrijven, maar publiceren ho maar. Zijn zoon Matt Salinger kondigt vandaag in The New York Times aan dat de eerste teksten uit de nalatenschap van zijn vader op korte termijn zullen verschijnen. Het uitgeven van het nagelaten werk zal in totaal vijf tot zeven jaar in beslag nemen.

Om een nieuwe generatie lezers met het werk van Salinger in aanraking te brengen, komen de vier tijdens zijn leven uitgebrachte boeken nu voor het eerst als e-book op de markt. In het najaar is in de New York Public Library een tentoonstelling over leven en werk van Salinger te zien waarvoor een ruime greep wordt gedaan uit diens archieven.

Niet alleen het typoscript van The catcher in the rye zal worden getoond, ook familiefoto’s en persoonlijke brieven krijgen er een plek. Dat is opmerkelijk, omdat er nauwelijks een andere schrijver te bedenken is die zijn persoonlijke leven zo van de buitenwereld afschermde als Salinger.