Bert Bevers (1954) is dichter en beeldend kunstenaar. Zie voor al zijn activiteiten zijn website.

Grandes manoeuvres

Hij aarzelt bij nog immer onbeschreven routes,
verzegelde strategieën. Maar talmend de afloop
radend van onaffe verhalen weet hij feilloos de
littekens, de adem in bedwang. Nooit vergeefs

rijst deeg. Daarvan is hij zeker. Echter niet van
de luie vijanden van beloften. Want het horen
van het slijpen van de messen is zo zeldzaam
als een paus. Ze zijn nabijer dan hij denkt.

Bert Bevers

(foto via Flickr Commons / State Library Queensland)