Vandaag heeft het Centraal Boekhuis alle uitgevers een brief gestuurd, waarin ze ingaat op de nieuw ontstane situatie rond Polare. Tzum.info is in het bezit gekomen van de brief.

Het is duidelijk dat Polare de komende tijd geen nieuwe leveringen zal ontvangen:

De bewindvoerder heeft ons laten weten dat de leveringen van nieuwe boeken aan Polare voorlopig, tot nader order, niet zullen worden hervat. De bewindvoerder leidt nu dit proces van onderzoek en verkoop en hij zal u en ons informeren zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de inkomsten die Polare genereert door de heropening van de winkels:

Graag laten wij u weten dat wij met de bewindvoerder afspraken hebben gemaakt over de inkomsten die Polare met de verkoop van de boeken genereert. Deze afspraken vloeien voort uit het eigendomsvoorbehoud van CB en houden in dat een gedeelte van die inkomsten wordt afgedragen aan CB. Wij brengen de bedragen die wij van de bewindvoerder ontvangen uit deze verkopen in mindering op de openstaande vordering die CB en de uitgevers gezamenlijk hebben op Polare.