Kwistijd! Zoals u weet, bespreken Lize Korpershoek (wie?) en BNN-vedette Dennis Storm een genomineerd boek voor de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2014. Handen aan de knop?

Vraag 5. Waarom is de roman De schok van de val van Nathan Filer zo goed?

A Omdat je een beetje in de geest van een gekkie kijkt

B Wij kunnen lezen hoe het er aan toegaat in het hoofd van een gekkie

C Wij kunnen lezen hoe het er aan toegaat in het hoofd van koekoek

D Het is vooral interessant om een inkijkje te krijgen, een kijkje te krijgen in het hoofd van een gekkie

Eerdere vragen gemist? Kwisvraag één, twee, drie en vier!

De kwis wordt mede mogelijk gemaakt door de CPNB en Stichting Lezen.