Niet in HP/De Tijd, maar wel op de website van Boekblad: de literaire pikorde 2014, aangevoerd door Lebowski-baas Oscar van Gelderen. ‘Maar zo kan het ook: tik een gonzotitel op de kop, doe er een beeldschoon omslag om, bedwelm oldskool & sociale media.’

Om te voorkomen dat men denkt dat het o zo brave Boekblad ook achter de meningen staat van Jan Zandbergen die de pikorde samenstelde heeft Boekblad er een speciale disclaimer aan toegevoegd:

Boekblad biedt Jan Zandbergen dit jaar een podium voor zijn even beroemde als vileine lijst. Zijn visie is die van een buitenstaander, en vertegenwoordigt niet het standpunt van de redactie van Boekblad. Dit gezegd zijnde, wensen wij u veel leesplezier.

Oscar van Gelderen is overigens de enige uitgever (naast criticus Jeroen Vullings) die Tzum heeft geblokkeerd op alle sociale media.