We hebben de einddatum wat opgeschoven en daardoor krijgt iedereen de kans om nog een zin te nomineren voor de Tzum-prijs 2014 (gegeven aan een zin uit een boek uit 2013). Er zijn al een paar nominaties binnen, maar dat kan beter. De nominaties die nu binnen zijn staan hier. Hieronder nog de voorwaarden:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2013 (geen eigen beheer-uitgaven).

– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan één zin inzenden.

– Inzendingen vermelden met het citaat en bladzijdenummer.

– De deskundige jury (redactie Tzum) mag zelf ook zinnen toevoegen. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.

– Vermeld uw eigen naam en adres. Alleen uw naam wordt genoemd als inzender bij de nominatie.

(Zinnen van redactieleden en/of medewerkers aan Tzum mogen wel worden ingezonden, maar worden uitgesloten voor de eindstrijd.)

Onder de inzenders worden drie exemplaren verloot van de De avonturen van mijn rode flesje van Aristide von Bienefeldt.

Na 31 augustus vullende de redactieleden de nominaties aan.