Voor echte literatuurliefhebbers

Zacht Lawijd is een tijdschrift voor echte literatuurliefhebbers. Het blad kijkt terug in de tijd en haalt allerlei interessante informaite uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur uit de archieven naar boven. In het nieuwste nummer gaat het bijvoorbeeld over Henri van Booven, die een bijzondere verbondenheid had met de schilder Carel de Nerée van Babberich en hem meermalen liet terugkomen in zijn werk.

cover_2014_2Sander Bink heeft al eerder over deze beide figuren geschreven en elke keer komt hij met nieuwe en intrigerender informatie. Even uitgebreid en even intrigerend is een stuk van Sander Bax over de wijze waarop het werk van de schilder Francis Bacon de poëzie van Bernlef heeft beïnvloed. Twee andere artikelen in dit nummer van Zacht Lawijd vragen wel een heel specialistische interesse. Het ene behandelt zeer uitgebreid het tot stand komen van een bloemlezing met Vlaams proza in het Deens, het andere de onderlinge problemen binnen de Stichting voor Vertalingen. Zonder twijfel belangwekkend maar niet erg sprankelend opgedist. Een verademing is dan weer het artikel van Sjoerd van Faassen over de Atlantis-serie van uitgever Stols, met name de wederwaardigheden rond poëziebundels van Eddy Evenhuis en C. Buddingh’. Geïllustreerd met prachtige foto’s (de afbeeldingen in Zacht Lawijd zijn altijd super-de-luxe) en gelardeerd met veel interessante details moedigt ook dit artikel je weer aan om de actuele top-tiens links te laten liggen en weer oudere literatuur te gaan lezen.

Doeke Sijens

Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift. Jaargang 13, nr. 2. Jaarabonnement €30,-, losse nummers € 9.