Het literatuur-historische blad Zacht Lawijd moet het zonder subsidie doen. Dat heeft Literatuur Vlaanderen (de Vlaamse variant van het Letterenfonds) besloten. Het tijdschrift dat in nauwe samenwerking met het Letterenhuis in Antwerpen en het Literatuurmuseum in Den Haag verschijnt gaat nog tegen de beslissing in beroep. Zacht Lawijd was toe aan de twintigste jaargang en het eerste nummer staat in de steigers, aldus de redactie, maar het is de vraag of er nog meer dan dat ene nummer verschijnt.

Het laatste nummer met artikelen als ‘Verering voor het boek als boek Stijn Streuvels’ kerstverhalen gedrukt bij De Eikelaar’ en ‘Over het onuitgegeven verhaal ‘Voorbeelden trekken’ van Raymond Brulez’ is misschien niet echt een publiekstrekker van jewelste, maar het zou jammer zijn als er blad verdwijnt dat het niet moet hebben van de waan van de dag. Volgens het profiel wil Zacht Lawijd ‘vooral geen gespecialiseerd vaktijdschrift voor academici zijn. Wel presenteert het op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek voor een breed geïnteresseerd publiek.’

Mathijs Sanders, hoogleraar te Groningen, schrijft op Facebook een steunbetuiging:

Aan het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd heb ik regelmatig meegewerkt. Telkens was ik erg gelukkig met de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee artikelen werden beoordeeld en van commentaar werden voorzien. Met nog meer plezier las en lees ik iedere nieuwe aflevering, die telkens fraai is vormgegeven en geïllustreerd. Als ik de plank met nummers overzie besef ik dat er geen nummer was waarin niet minstens enkele bijzondere documenten werden gepubliceerd en geduid. Aan dit blad voor echte vorsers dreigt nu een einde te komen. Laten we hopen en werken om het tij te keren!

Literatuur Vlaanderen heeft wel geld toegekend aan Kluger Hans (€ 25.000), DW B (€ 37.500), nY (€ 30.000), Karakters (een literair platform waar dit jaar al bijna 10 artikelen op zijn verschenen, € 8.000) en De Reactor (een literaire site waar dit jaar al 17 stukken op zijn verschenen, € 29.750).

In 2020 kreeg Zacht Lawijd nog € 11.500. Dat was al meer dan een halvering van enkele jaren daarvoor.