Emmie Kollau sprak met Joost Pollmann, de broer van Peter Pontiac over de postuum verschenen graphic novel Styx of: de Zesplankenkoorts.