Mooi initiatief Nederland Leest, je kunt vandaag al een gratis exemplaar ophalen uit de bibliotheek, en A.L. Snijders kan er prachtig over vertellen, maar als we de keuze aan een klein onderzoekje onderwerpen, dan moeten we toch constateren dat de keuze voor de schrijvers wat eenzijdig is. Blanke heteroseksuele Nederlandse mannen, dan maak je de meeste kans om uitverkoren te worden.

We moeten misschien een onderscheid maken tussen de lijst die echt door A.L. Snijders is gekozen en de lijst met complete verhalen die ook door de bibliotheken in de provincies is bijeengebracht (elke provincie kan de keuze van Snijders aanvullen met een eigen keuze van verhalen over de provincie). Bij de telling hieronder hebben we als gekozen werd voor vier verschillende verhalen van één schrijver (zoals van Nescio) die mee te tellen als 4 x man.

totale lijst man vrouw snijders

De mate van heteroseksualiteit is wat moeilijker te bepalen, omdat we niet van iedereen de seksuele voorkeur weten, maar een voorzichtige inschatting komt uit op 95% van de schrijvers op de lijst van wie we aannemen dat ze heteroseksueel zijn.

Etniciteit is ook een heikel onderwerp om te bepalen. Gaat het om geboorteplek, ras, huiskleur? In ieder geval valt op dat de lijst nogal blank is. Er staan een paar opmerkelijke geboorteplekken op de lijst van de CPNB: Ernest van der Kwast (Bombay, India), Bernard Christiansen (Flensburg, Duitsland), Hans Vervoort (Magelang, Indonesië); bij de totale lijst komen daar nog bij: Kader Abdolah (Arak, Iran), Abdelkader Benali (Ighazzazen, Marokko) en Trinus Riemersma (Ferwert, Friesland – de enige Fries op de lijst).

We kunnen overigens stellen dat de mooiste korte verhalen door Nederlanders geschreven worden. Als we ons in dit geval beperken tot de lijst van Snijders (omdat de bibliotheken vaak schrijvers uit de regio gekozen heeft die over de regio schrijven) dan zien we dat de Vlaamse schrijvers er wat bekaaid vanaf komen.

Vlamingen Nederlanders