Slechts één ster kreeg De ontdekking van Moskou in de Volkskrant, drie in de lokale Amsterdamse krant Het Parool, Mark Cloostermans was niet onvervalst enthousiast, NRC Handelsblad gooide er ook nog drie ballen tegenaan; bij elkaar toch heel wat publiciteit, maar de postume publicatie van Harry Mulisch heeft de Bestseller Top 60 niet gehaald deze week.

Het vorige postume boek van Harry Mulisch, De tijd zelf, heeft één week in de Bestseller top 60 gestaan. Op plaats 41.