Wie er achter de Lezeres des Vaderlands schuilgaat weten we niet, maar op haar blog belooft ze dat ze vanaf deze week gaat turven hoeveel ruimte er in de bijlagen wordt geschonken aan vrouwen. Het is al wel eerder gedaan, maar het telwerk tekent opnieuw de merkwaardige verhoudingen:

– Er was in alle boekenbijlagen tezamen deze week niet één mannelijke recensent die over een vrouwelijke auteur (fictie danwel nonfictie) schreef. Vrouwelijke recensenten schrijven wel over mannen.

– Van alle verschenen recensies/literaire columns/interviews was 12 % gewijd aan een vrouwelijke auteur, en dus 88 % aan mannen (in absolute aantallen: 99 stukken gingen over mannen, 14 over vrouwen).

– In twee boekenbijlagen werden helemaal geen vrouwen besproken: De Standaard en Vrij Nederland.

– Niet één van de boekenbijlages opende door een vrouwelijke auteur in de spotlight te zetten. Bijna altijd komen boeken van vrouwen pas in het midden of achter in de katernen aan de orde.

– 28 % van alle artikelen was geschreven door een vrouwelijke journalist.

– Met uitzondering van Trouw, opende niet één boekenbijlage met een artikel door een vrouw geschreven.

De Lezeres des Vaderlands bekijkt de boekenbijlagen van NRC Handelsblad, Trouw, De Volkskrant, Het Parool, De Standaard, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer. Lees alle bevindingen hier.