Tom Rooduijn sprak met Remco Campert over zijn beeldende werk, zijn poëzie, de Vijftigers, het afgelopen jaar en de Nederlandse politiek.

0