de gemeenschap haar god en het offer
                                                                     -voor hande kader

nu ben je nadat je lichaam
goddelijk is geworden
weggegaan en zal
god vast wel weer
rustig en gelukkig zijn

nu is het of je lichaam de dood nog
offer nog dommer heeft gemaakt

of je lichaam de waarheid heeft
ondervonden in de waarheid
van het mysterie de mis het missen
het misselijke het misogyne

je zegt op facebook dat je je schaamt voor
de mensen en om als mens te moeten ademen
tot voorbij de pijngrens moet je

huilen omdat je lichaam je lichaam
is moet je ademen en huilen en
ademen tot het niet meer gaat zeg je

ik had een hart
en de rest weet je

nu ben je weg en is god weer gelukkig
met de schoonheid die achterblijft

na de totale vernietiging van zijn huis

Edwin Fagel