De stichting Schrijvers School en Samenleving krijgt toch subsidie. Eind mei kreeg de Schrijvers School en Samenleving een negatief advies van de Raad voor Cultuur. De reden om toen geen subsisie toe te kennen was onder meer de verouderde website en de structurering van projecten. In september volgde nog een een aanvullend advies.

Over het nieuwe plan is de Raad voor Cultuur tevreden. Wel moet er halverwege de subsidieperiode een voortgangsrapportage worden gemaakt.

Schrijvers School Samenleving (hierna: SSS) heeft in het aangepaste activiteitenplan een stap vooruitgezet; het plan ademt zin in vernieuwing. De ambities en intenties zijn duidelijker beschreven dan in de eerdere aanvraag, maar moeten nog wel uitgewerkt worden. De raad wil SSS daarvoor de tijd gunnen.