Omdat het Poëzieweek is een gedicht van Hanz Mirck afkomstig uit de zojuist bij Kontrast verschenen bundel Drie steden, twee ogen, waarin de beste gedichten staan die Mirck als stadsdichter schreef over Apeldoorn, Arnhem en Zutphen. Dichtbroeder Ingmar Heytze schreef over Mirck: ‘Hanz Mirck […] is veel meer dan een stadsdichter, hij is er drie. Daardoor heeft hij inmiddels meer expertise in stadsdichterschap dan welke andere levende Nederlandse dichter ook. […] Hij voorziet zijn steden niet van gedichten, hij laat zijn gedichten spelen in de stad, als getuigenissen van een universeel stedelijk leven. […] Alleen een echte dichter is het waard om stadsdichter te zijn, want alleen echte dichters schrijven stadsgedichten die hun directe aanleiding en zelfs hun stad overstijgen. Hanz Mirck is zo’n dichter en in deze bundel staan zijn beste stadsgedichten.’

Cruisin’ with the low riders

Koop nooit een auto in Apeldoorn
was het eerste wat ze me zeiden
toen ik hier kwam wonen, zeker niet
als van een oud dametje geweest, altijd

binnen gestaan, cash aftikken
Een echte auto koop je niet, die verwerf je
om voor één dag koning te zijn,
door de stad te zweven

Dat is waarom deze stad van zeven dorpen
een koninkrijk in het klein is,
een contactsleutel in haar blazoen draagt

En op één dag in het jaar
is het land van de koning
maar de koning is die dag van ons

© Hanz Mirck