De Gysbert Japicxpriis 2017 gaat naar Eppie Dam uit Sloten. Hij krijgt de prijs voor de dichtbundel Fallend ljocht uit 2015. Gedeputeerde Sietske Poepjes kwam de laureaat het goede nieuws brengen.

In Friesland geldt de Gysbert Japicsprijs als belangrijkste literaire onderscheiding van de provincie. Hij bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een oorkonde. Eppie Dam neemt de prijs op zaterdag 14 oktober in de Martinikerk in Bolsward in ontvangst

Eppie Dam (De Pomp, 1953) is dichter, schrijver, vertaler en poëzierecensent voor de Leeuwarder Courant. Hij debuteerde in 1978. Hij publiceerde ook verhalen, kinderboeken en liedbundels. De jury — Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma — kwam unaniem tot haar oordeel.

De andere genomineerden waren Wilco Berga, Elske Kampen en Albertina Soepboer.