In 2003 publiceerde Ronald Giphart niet alleen Gala tijdens de Boekenweek, voor de Friezen was er de speciale novelle Der is gjin dêr, dêre (Er is geen daar, daar). De novelle die in Friesland speelde, bleek later een opmaat te zijn voor de roman IJsland.

In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van de hele wereld en ter gelegenheid daarvan wordt het Boekenweekgeschenk Gezien de feiten van Griet Op de Beeck vertaald naar het Fries. Dat maakte de CPNB vanmorgen bekend. Jetske Bilker vertaalt de novelle die de titel Mei it each op de feiten krijgt.

Je kunt wel raden wie er weer razend enthousiast is:

CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer is alvast erg enthousiast: “Fantastisch dat deze vertaling er komt. Grappig ook dat de Friezen een speciaal voor hen in het Fries vertaald geschenk krijgen, terwijl de rest van Nederland het in het Vlaams geschreven verhaal gaat lezen. Fryslân boppe!” Griet Op de Beeck zelf voelt zich vereerd: “Mag een mens al het Boekenweekgeschenk voor haar rekening nemen, komt er zowaar ook nog een vertaling aan te pas. Ik reken er een beetje op dat een echte Fries me dat in die prachtige taal gaat voorlezen. Kortom: blije schrijver.” Ook de commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok, is trots dat zijn provincie dit unicum beleeft: “Dit is een lovenswaardig initiatief. Wie niet Fries is, zou de Friese versie ook moeten willen lezen. Want dan merk je dat het Fries naast een officiële rijkstaal, ook een heel mooie rijke taal is. Na volgend jaar wil iedere Boekenweekgeschenkschrijver dat er voortaan een Friese versie komt.’’