Een van de belangrijkste literaire prijzen in Friesland is de Gysbert Japicxpriis. De tweejaarlijkse prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en 5.000 euro voor het vertalen van het winnende werk en gaat afwisselend naar proza of poëzie. Vandaag werd bekend dat Jetske Bilker de prijs heeft gekregen voor haar vierde roman Spegel en sonde.

Spegel en sonde (2021) gaat over tandartsassistente Doutsen. Ze krijgt een nieuwe baas en vanaf dat moment ontspoort haar leven. Ze vergeet dingen, herkent mensen niet meer en verdwaalt regelmatig. Ze verliest de controle over haar leven en over de relaties met haar familie en vrienden.

In de adviescommissie voor de prijs zaten: Rieuwert Krol, Jelma Knol en Jarich Hoekstra.

Lees meer over de prijs op de site van Tresoar.

https://www.tresoar.nl/nieuws/jetske-bilker-wint-de-gysbert-japicxpriis-2023