Gisteren maakte VBK duidelijk aan Mizzi van der Pluijm hoeveel geld ze moet meebrengen om Atlas Contact over te nemen. Dit gebeurde in het bijzijn van een delegatie schrijvers. Zij verstuurden weer een mail aan alle auteurs over wat er staat te gebeuren. Dit is die mail:

Beste collega-schrijvers van Atlas Contact,

Drie maanden na onze bijeenkomst in het tuinhuis is het nu zover dat Mizzi enerzijds en VBK anderzijds zeer concreet met elkaar in onderhandeling zijn over de wederzijdse voorwaarden waaronder de (ver)koop van de uitgeverij gestalte zou kunnen krijgen.

Als schrijverscommissie hebben wij deze week van beide partijen een presentatie gekregen van hun plannen en voorwaarden.

Iedereen is erbij gebaat dat er nu op korte termijn duidelijkheid komt. Niet alleen bij ons, maar ook bij Mizzi, bij VBK en bij de medewerkers van de uitgeverij leeft die wens.

Concreet is afgesproken dat beide partijen uiterlijk op 1 november vaststellen of zij naar verwachting volledige overeenstemming denken te kunnen bereiken. In dat geval zal de tot dan toe bereikte overeenstemming in een Letter of Intent worden geformuleerd, vanwaaruit vervolgens het verdere proces kan worden voortgezet en binnen redelijke termijn afgerond.

Mochten partijen tot de conclusie komen dat een volledige overeenstemming er naar verwachting niet inzit, dan heeft verder onderhandelen geen zin en dan eindigt daar ook de rol voor de schrijverscommissie. Die was immers medio juli opgericht om te bewerkstelligen dat Mizzi een plan voor de verzelfstandiging van Atlas Contact mocht maken en dat VBK zich bereid zou verklaren een overnamevoorstel serieus te overwegen. Mochten de gesprekken dus stranden, dan gaan partijen ieder hun eigen weg, en is het in de nabije en verdere toekomst aan iedere schrijver individueel om zijn/haar eigen positie te bepalen.

Voor het moment wachten wij dus af wat de afgesproken datum van 1 november ons voor bericht gaat brengen.

Met herhaalde dank aan allen voor het in ons gestelde vertrouwen, en vriendelijke groet,

Maarten Asscher
Hanna Bervoets
Michael Bijnens
Jutta Chorus
Geert Mak
Lieke Marsman
Nelleke Noordervliet