In een brief van Chris Herschdorfer aan de auteurs van Atlas Contact laten Sander Blom, Leonoor Broeder, Nelleke Geel, Tilly Hermans, Bertram Mourits, Jessica Nash en Sandra Wouters en Emile Brugman (publisher-at-large) weten dat ze verbonden blijven aan de uitgeverij. ‘Wij, ondergetekenden, hebben hernieuwde moed opgevat en zien de toekomst van onze uitgeverij met vertrouwen tegemoet.’ Mizzi van der Pluijm staat er dus in haar eentje voor. Dit is de hele brief waarin Herschdorfer stelt dat de rust is teruggekeerd.

Beste schrijver,

Vier maanden geleden is er in het tuinhuis van de uitgeverij een bijeenkomst geweest van schrijvers, medewerkers en de leiding van VBK waarbij overeengekomen is dat Mizzi van der Pluijm de mogelijkheid zou krijgen te onderzoeken of ze uitgeverij Atlas Contact integraal zou kunnen uitkopen. Op 31 oktober jl. hebben Mizzi van der Pluijm en de directie moeten concluderen dat de daaruit voortvloeiende onderhandelingen niet tot resultaat leidden. Belangrijke reden, zij het niet de enige, was het verschil tussen de vraagprijs van VBK, die gebaseerd was op een analyse van accountantskantoor Ernst & Young, en het bedrag dat Mizzi van der Pluijm bood.

Uitgeverij Atlas Contact blijft dus onderdeel van VBK. Mizzi van der Pluijm is van plan een eigen uitgeverij te beginnen. Chris Herschdorfer, die sinds het vertrek van Mizzi van der Pluijm al directeur ad interim was, blijft Atlas Contact leiden.

Aan de onrust van de laatste maanden is daarmee wat ons betreft een einde gekomen. Wij, uitgevers en hoofdredacteuren van Atlas Contact, willen ons weer gaan concentreren op wat onze belangrijkste taak is: mooie boeken uitgeven op basis van een voortreffelijk contact met onze schrijvers, een kwalitatief hoogstaande redactie voeren, en met de schrijvers een PR- en marketingstrategie bedenken.

We beseffen terdege dat het vertrouwen in VBK bij schrijvers en medewerkers de laatste maanden is aangetast. Maar de oorspronkelijke reden van alle onrust, een herverdeling van de aandelenverhouding zeer ten gunste van de nieuwe aandeelhouder BookChoice, is weggenomen: 51 procent van de aandelen blijft in handen van de directie en de medewerkers van VBK. De uitgevers en de hoofdredacteuren zullen onder aanvoering van Chris Herschdorfer garant staan voor de redactionele onafhankelijkheid en autonomie van Atlas Contact en zullen daarom, mede met instemming van de groepsdirectie van VBK, een Raad van Advies in het leven roepen, bestaande uit een aantal schrijvers en medewerkers. Bovendien zullen zij een schrijversstatuut opstellen, waaraan VBK zich zal committeren – want ook de groepsdirectie heeft het nodige geleerd van de roerigheid van de laatste maanden en ziet in dat er een aantal waarborgen voor de onafhankelijkheid van Atlas Contact noodzakelijk is.

Wij, ondergetekenden, hebben hernieuwde moed opgevat en zien de toekomst van onze uitgeverij met vertrouwen tegemoet.

Over de nieuwe ontwikkelingen, die hierboven zijn geschetst, zullen wij u via nieuwsbrief en mail op de hoogte houden. Voor al uw suggesties en vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Met hartelijke groet,

Chris Herschdorfer (directeur/uitgever), Sander Blom, Leonoor Broeder, Nelleke Geel, Tilly Hermans, Bertram Mourits, Jessica Nash en Sandra Wouters; Emile Brugman (publisher-at-large).