Spannende maanden voor Mizzi van der Pluijm die een nieuwe uitgeverij gaat oprichten. De komende tijd wordt duidelijk wie er met Van der Pluijm mee gaat en in hoeverre zij Atlas Contact leeg trekt en of ze andere uitgevers en schrijvers binnen het concern meeneemt.

Gisteren werd de volgende mail aan alle schrijvers gestuurd en omdat we op Tzum zo gedienstig alles bijhouden, hierbij de volledige versie.

Amsterdam, 31 oktober 2017

Beste schrijver,

Uitgeefster Mizzi van der Pluijm en VBK uitgeversgroep zijn niet tot overeenstemming gekomen over een overname van uitgeverij Atlas Contact. Die uitgeverij, onderdeel van VBK, kwam beschikbaar voor een overname door Van der Pluijm, nadat een groot aantal Atlas Contact-auteurs deze zomer voor het onderzoeken van die mogelijkheid hadden gepleit. Zij tekenden bezwaar aan bij de leiding van VBK, toen het moederbedrijf van hun uitgeverij voor een belangrijk deel in handen zou zijn gekomen van de eigenaren van de digitale boekenclub Book Choice, een ontwikkeling die tot het vertrek van Mizzi van der Pluijm als directeur/uitgever van Atlas Contact heeft geleid.

In de maanden die volgden hebben partijen serieus onderzocht tegen welke prijs en onder welke voorwaarden Van der Pluijm Atlas Contact zou kunnen overnemen en voortzetten. Nu hebben zij de conclusie getrokken dat een dergelijke deal er niet inzit. De percepties van partijen over de prijs en andere voorwaarden van een overname liggen daarvoor te ver uiteen.

De in juli ingestelde schrijverscommissie, bestaande uit Maarten Asscher, Hanna Bervoets, Michael Bijnens, Geert Mak, Lieke Marsman, Jutta Chorus en Nelleke Noordervliet, heeft zich er zeer voor ingespannen dat partijen met elkaar in gesprek kwamen en heeft aan het verloop van de onderhandelingen zo oplossingsgericht mogelijk trachten bij te dragen. Nu de onderhandelingen zijn afgebroken is de rol van deze schrijverscommissie uitgespeeld.

VBK betoont zich bij monde van VBK-topman Wiet de Bruijn vastbesloten om met Atlas Contact een prominente rol in de Nederlandse en Vlaamse literaire boekenmarkt te blijven spelen: “Ik ben blij dat Atlas Contact een onderdeel blijft van VBK. Atlas Contact blijft graag het literaire thuis voor de schrijvers, met volledige autonomie zoals de uitgeverij dat met haar directeuren en medewerkers al meer dan 130 jaar is. Ik wil de medewerkers van Atlas Contact en Business Contact bedanken dat zij in de onzekere tijden van de afgelopen maanden dienstbaar zijn gebleven aan hun schrijvers.
Het huis zal Mizzi van der Pluijm missen als directeur en uitgever, maar wij respecteren haar keuze en wensen haar alle goeds met haar eigen uitgeverij. Ik wil de leden van de schrijverscommissie hartelijk bedanken voor de verantwoordelijkheid die zij genomen hebben en de bemiddelende rol die zij gespeeld hebben.
Ten slotte wens ik Chris Herschdorfer succes in zijn functie als directeur/uitgever van Atlas Contact”.

Mizzi van der Pluijm is dankzij haar lopende gesprekken met diverse financiers tamelijk ver in de voorbereidingen voor het oprichten van een nieuwe uitgeverij, waarin zij zich voorneemt haar vak als uitgever met overtuiging te blijven uitoefenen. Van der Pluijm meldt daarover: “De reden voor mijn vertrek eerder dit jaar was principieel. Het uitgangspunt voor een uitgeverij moet liggen bij de schrijvers en hun boek. Alles wat een uitgeverij doet, moet voortkomen uit hun creatieve proces. Het spijt me dat deze gedachte niet vorm gegeven kan worden in een verzelfstandigd Atlas Contact. Maar ik ben voor alle partijen blij dat er nu duidelijkheid is. Mijn dank gaat uit naar mijn collega’s bij Atlas Contact, bij VBK, naar de schrijvers en in het bijzonder naar de Schrijverscommissie. Ik ga nu met volle energie werken aan een nieuw bedrijf dat volgens dat principe wil uitgeven, een uitgeverij van schrijvers, medewerkers en lezers.”