Met zijn romans De dood van Murat Idrissi en Dit zijn de namen leek Tommy Wieringa het op te nemen voor de positie van de vluchteling. In een interview met de Volkskrant (€) verklaart Wieringa echter zijn ommezwaai. Hij is nu voor harde Europese buitengrenzen.

In grote Europese steden is stilaan segregatie ontstaan, met buitenwijken waar verpauperde massa’s zich ophouden, die een bron zijn van jihadisme. De orthodoxie waar religieuze puriteinen zich op beroepen en de claim op de enige en de ware God, verdraagt zich niet met een open samenleving. […] De Marokkaans-Nederlandse voetballertjes met wie ik na een rugbywedstrijd de kleedkamer deelde, die gekleed douchten. Daar zelf naakt tussen gaan staan is dan vreemd. Lichamelijke en geestelijke preutsheid verheft zichzelf tot norm en infecteert ook degene die er niks mee te maken heeft.

De bekering van Wieringa wordt door rechts Nederlands met instemming ontvangen.

(foto @ Roos Custers)