Een goed gesprek met Menno Wigman over zijn bundel De droefenis van copyrettes over zijn jeugd en over dichten natuurlijk. Een filmpje van Parmando.