Het zat er al aan te komen, maar vanmiddag is het faillissement uitgesproken over Pubmedia. de uitgever van Boekblad. Al eerder bracht Tzum het nieuws dat het bedrijf de freelancers niet meer kon betalen (maar nog wel werk liet verrichten). Het februarinummer van Boekblad kon door gebrek aan middelen ook niet meer uitgebracht worden.

Wij vroegen hoofdredacteur Lucie Th. Vermij eerder naar de toekomst van Boekblad, maar op die mail hebben we nooit meer iets gehoord.

Het gaat al langer slecht met Boekblad, die de nieuwsvoorziening voor boekhandels en uitgeverijen verzorgt. Vooral de teruglopende advertentiemarkt speelde het blad parten. De online versie van Boekblad is niet kostendekkend. Er werkten twee mensen in vaste dienst bij Boekblad. Achter de schermen is met overnamekandidaten gesproken, maar dat heeft niet tot resultaat geleid.

Het is onzeker of Boekblad nog een doorstart kan maken.